CONTACT US
Address: No.17 west road of south city.South development
zone of the Longyou city. Zhejiang. China.
Tel:+86-570-7855408 +86-570-7855050
Fax:+86-570-7855848

E-mail: 

nancy@gongreng.com

susan@gongreng.com

along@gongreng.com